Αυστηρές Πιστοποιήσεις

Υψηλές προδιαγραφές στις υπηρεσίες μας

Η επιχείρηση μας ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.- MEDIT HELLAS S.A. με έδρα την Παλαιά Κουλούρα Αιγίου διαθέτει πιστοποίηση για το Σύστημα H.A.C.C.P. σύμφωνα με τις Συστάσεις της FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS COMMISION-CAC/RCP1-1969,Rev.4(2003) incl.Annex.

Σύμφωνα με την παραπάνω πιστοποίηση, βεβαιώνεται η ποιότητα των προϊόντων μας και η αποφυγή τυχόν κινδύνων (μικροβιολογικών, χημικών, φυσικών) που συνδέονται με την παραγωγή τροφίμων και κατά συνέπεια βλάπτουν την υγεία του καταναλωτή.

Η επιχείρηση μας είναι πιστοποιημένη και για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015,  που έχει ισχύ έως και σήμερα και διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Η πιστοποίηση ISO 9001: 2015 εκδόθηκε από την TÜV AUSTRIA HELLAS, διαπιστευμένο οργανισμό ελέγχου τρίτου μέρους, ο οποίος εξέτασε αυστηρά τις εσωτερικές διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας, για να διασφαλίσει ότι πληρούν τα πρότυπα ποιότητας ISO για την παροχή συνεπών υπηρεσιών που πληρούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών.

ΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ